Các khái niệm và tiêu chuẩn liên quan về độ sạch của phòng sạch

ECO Clean Production System

www.ecocps.com

Các khái niệm và tiêu chuẩn liên quan về độ sạch của phòng sạch

Ngày 22 tháng 5 năm 2019 Tin tức ngành 500 lượt xem

Độ sạch đề cập đến lượng bụi (bao gồm cả vi sinh vật) trong không khí sạch

Độ sạch không khí của phòng sạch thường yêu cầu các thử nghiệm sau để đưa ra kết luận:

l  Thử nghiệm tĩnh, không hoạt động

Phòng sạch đã được lắp đặt, hệ thống điều hòa không khí sạch đang hoạt động bình thường, các thiết bị sản xuất trong nhà và các nhà điều hành không hoạt động.

Hoặc hệ thống điều hòa không khí lọc phòng sạch đã hoạt động bình thường, thiết bị quy trình đã được lắp đặt, tiến hành thử nghiệm mà không có nhân viên sản xuất trong phòng.

l  Chạy, kiểm tra động

Phòng sạch đã được thử nghiệm trong điều kiện sản xuất bình thường. Việc phát hiện lượng không khí, tốc độ gió, áp suất dương, nhiệt độ, độ ẩm và tiếng ồn trong phòng sạch có thể được thực hiện theo các quy định liên quan về sử dụng chung và điều hòa không khí.

Độ sạch – bảng so sánh số lượng hạt bụi

Trạng thái nhàn rỗi

Tình trạng hoạt động

cấp

Số lượng hạt tối đa trên một diện tích khối cho phép

0,5μm

5μm

0,5μm

5μm

A

3.500

20

3.500

1 *

B

3.500

29

350.000

2.000

C

350.000

2.000

3.500.000

20.000

D

3.500.000

20.000

Không có yêu cầu cụ thể

Không có yêu cầu cụ thể

Độ sạch – tiêu chuẩn EU và ISO

cấp

Trạng thái nhàn rỗi

Tình trạng hoạt động

Nhận xét

Hạng A

ISO 5

ISO 5

Khu vực địa phương cho các hoạt động rủi ro cao

Hạng B

ISO 5

ISO 7

Chế phẩm và đóng hộp vô trùng

Lớp C

ISO 7

ISO 8

Khu vực quy trình không quan trọng

Lớp D

ISO 8

Không có yêu cầu cụ thể

  Khu vực quy trình không quan trọng

URL nội dung khác: www.ecolead.cn Tel: 025-57138032

www.ecocps.cn