Đồ ăn Nam Kinh Dingrong

ECO Clean Production System

www.ecocps.com

Đồ ăn Nam Kinh Dingrong

2019-05-20 Kết quả và Trường hợp253 lượt xem

Giới thiệu dự án: Công ty là một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm thịt đông lạnh tại khu vực Nam Kinh, công ty tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về mức độ sạch và thực hiện đóng gói phụ trong điều kiện độ sạch 100 và nhiệt độ phòng 12 ℃. Được trang bị các biện pháp kiểm soát sạch nghiêm ngặt, nó có thể đảm bảo rằng hoạt động vô trùng của bít tết tươi lạnh nhằm nâng cao chất lượng, tăng dinh dưỡng, cải thiện hương vị và kéo dài thời gian bảo quản.

URL nội dung khác: www.ecocps.com Tel: +86-13813931455(Wechat/WhatsApp)

www.ecocps.cn