DooSung TECH (Việt Nam)

ECO Clean Production System

www.ecocps.com

DooSung TECH (Việt Nam)

2019-05-19 Kết quả và trường hợp334 lượt xem

DooSung TECH (Việt Nam)

Ổ cắm cấp khí hiệu quả cao DooSung, BFU, vòi sen không khí, cửa sổ chuyển và các thiết bị phòng sạch khác

Tên dự án: Cửa cấp khí hiệu quả cao DooSung, BFU, phòng tắm không khí, cửa sổ chuyển và các thiết bị phòng sạch khác

Giới thiệu dự án: phòng tắm không khí trong phòng sạch, cửa sổ chuyển, cửa thoát khí hiệu quả cao, BFU, nhà kho sạch và các thiết bị phòng sạch khác

Thời gian thực hiện: 2012

URL nội dung khác: www.ecocps.com Tel: +86-13813931455(Wechat/WhatsApp)

www.ecocps.cn