Mở rộng và chuyển đổi nhà máy xử lý nước thải Thành Đô thứ 3, 4, 5 và 8

ECO Clean Production System

www.ecocps.com

Mở rộng và chuyển đổi nhà máy xử lý nước thải Thành Đô thứ 3, 4, 5 và 8

2019-05-20 Thành tựu và Trường hợp278 lượt xem

Tên dự án: Bộ lọc mù con lăn tự động cho các nhà máy nước thải thứ ba, thứ tư, năm và tám ở thành phố Thành Đô

Giới thiệu dự án: Bộ lọc gió để lọc không khí trong lành hiệu quả đầu tiên ở phía trước quạt gió của 4 nhà máy xử lý nước thải ở thành phố Thành Đô

Thời gian thực hiện: 2015,9-2016,6
Văn phòng cấp nước Thành Đô được biết rằng nhà máy xử lý nước thải thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ tám ở Thành Đô đã hoàn thành thành công việc mở rộng và nâng cấp tiêu chuẩn, và hoạt động cấp nước được thực hiện vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, và công suất sản xuất thiết kế dự kiến đạt vào ngày 7.20. Dự án mở rộng và nâng cấp nhà máy xử lý nước thải thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ tám ở Thành Đô là một dự án sinh kế ở tỉnh Tứ Xuyên và là một dự án trọng điểm ở Thành Đô. Sau khi hoàn thành dự án, tổng quy mô xử lý của 4 nhà máy xử lý nước thải sẽ được mở rộng từ 400.000 m3 / ngày đêm lên 750.000 m3, chất lượng nước thải đầu ra được nâng cấp từ tiêu chuẩn loại A lên tiêu chuẩn nước mặt loại IV ( không kể nitơ tổng số). Việc hoàn thành dự án và cung cấp nước sẽ giúp giảm bớt đáng kể tình trạng không đủ công suất xử lý nước thải hiện nay ở khu vực trung tâm thành phố Thành Đô. Quy trình xử lý nước thải mới “Quy trình phản ứng sinh học màng kết hợp đa pha (MP-MBR)” sẽ được áp dụng quảng bá Thành Đô Việc tái sử dụng nước và chất lượng môi trường nước của thành phố đã được cải thiện.

Dự án cải tạo nâng cấp và mở rộng nhà máy xử lý nước thải thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ tám ở Thành Đô được khởi công xây dựng vào tháng 10/2015, với vốn đầu tư khoảng 1,28 tỷ nhân dân tệ, nhằm giảm bớt nhu cầu xử lý nước thải ngày càng tăng ở thành phố Trung tâm Thành Đô. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giải quyết cơ bản vấn đề không đủ công suất xử lý nước thải khu vực trung tâm Thành Đô, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế thành phố.

URL nội dung khác: www.ecocps.com Tel: +86-13813931455(Wechat/WhatsApp)

www.ecocps.cn