Nam Kinh Ruleyuan Central Kitchen

ECO Clean Production System

www.ecocps.com

Nam Kinh Ruleyuan Central Kitchen

2019-05-20 Thành tựu và Trường hợp418 lượt xem

Giới thiệu dự án: Công ty là một doanh nghiệp chuỗi cửa hàng ăn uống và thức ăn nhanh có quy mô lớn tại Nam Kinh, Ban lãnh đạo công ty nhận thấy việc tích hợp và phát triển quy mô lớn của bếp trung tâm trở thành xu hướng phát triển của ngành ăn uống nên đã đầu tư vào một khu bếp mới hiện đại nhà máy sạch ở quận Pukou. Được sử dụng để sản xuất quy mô lớn thức ăn nhanh.

URL nội dung khác: www.ecocps.com Tel: +86-13813931455(Wechat/WhatsApp)

www.ecocps.cn