Nâng cấp nhà máy xử lý nước thải Tây Giang Thượng Hải

ECO Clean Production System

www.ecocps.com

Nâng cấp nhà máy xử lý nước thải Tây Giang Thượng Hải

2019-05-20 Thành tựu và Trường hợp252 lượt xem

Nhà máy xử lý nước thải Tây Giang Thượng Hải được nâng cấp và cải tạo Bộ lọc cuộn tự động

Tên dự án: Nâng cấp và chuyển đổi nhà máy xử lý nước thải Tây Giang Thượng Hải Bộ lọc mù con lăn tự động

Giới thiệu dự án: Đầu trước của bộ lọc quạt gió với tác dụng ban đầu của bộ lọc không khí rèm cuốn

Thời gian thực hiện: 2015,8

URL nội dung khác: www.ecocps.com Tel: +86-13813931455(Wechat/WhatsApp)

www.ecocps.cn