Shenhua Ningxia Than Group Corporation Cơ sở Hóa chất Năng lượng Ningdong

ECO Clean Production System

www.ecocps.com

Shenhua Ningxia Than Group Corporation Cơ sở Hóa chất Năng lượng Ningdong

2019-05-16 Hiệu suất và Trường hợp230 lượt xem

Shenhua Ningxia Than Group Corporation Cơ sở Hóa chất Năng lượng Ningdong

Bộ lọc không khí rèm cuốn tự động

Tên dự án: Đơn vị xử lý sinh hóa của Nhà máy xử lý nước thải Shenhua Ningxia Than dự án 4 triệu tấn hóa lỏng than gián tiếp

Giới thiệu dự án: Sản phẩm bộ lọc màn trập con lăn của Ecolead được ứng dụng để lọc gió tươi ở phần trước quạt gió của bộ phận xử lý sinh hóa của dự án

Thời gian thực hiện: 2015.2

Ngành công nghiệp than ở Ninh Hạ bắt đầu vào năm 1956 và liên tiếp xây dựng ba khu vực khai thác là Shizuishan, Shitanjing và Lingwu, đồng thời thành lập ba văn phòng khai thác là Shizuishan, Shitanjing và Lingwu. Năm 2000, họ liên tiếp được tái cấu trúc thành các doanh nghiệp công ty. Với việc thực hiện chiến lược phát triển trong mười năm đầu của Phát triển phương Tây, Tập đoàn than Shenhua Ningxia đã thực hiện hai cuộc tái tổ chức. Tháng 12 năm 2002, Đảng ủy khu tự trị và chính phủ thực hiện tái cơ cấu chiến lược ba tập đoàn than Viên Viên, Thái Tây, Lĩnh Châu và Tập đoàn công nghiệp than Ninh Hạ trước đây để thành lập Công ty TNHH Tập đoàn Công nghiệp Than Ninh Hạ mới; tại Tháng 1 năm 2006, Đảng ủy Khu tự trị Chính phủ và Tập đoàn Shenhua cùng hợp tác, Tập đoàn Shenhua thực hiện tăng vốn và mở rộng cổ phần tại Tập đoàn Công nghiệp Than Ninh Hạ, và một lần nữa được tổ chức lại thành Công ty Tập đoàn Công nghiệp Than Shenhua Ninh Hạ, với vốn đăng ký 10,03 tỷ đồng nhân dân tệ, trong đó Shenhua Group 51% và chính quyền khu vực tự trị 49%.

Công ty TNHH Tập đoàn than Ninh Hạ thực hiện hệ thống quản lý hai cấp, phân công lao động chuyên biệt và quản lý chuyên sâu. Công ty tập đoàn có 17 phòng ban chức năng và hiện có 46 đơn vị sản xuất và vận hành cấp hai. Có 14 cặp mỏ sản xuất, 6 cặp mỏ đang xây dựng, 3 nhà máy rửa than, 23 đơn vị vận tải và mua bán, vật liệu, công nghiệp hóa chất than, kỹ thuật năng lượng, xây dựng, lắp đặt giếng khoan, công nghệ thông tin và dịch vụ tài sản, với 56.000 nhân viên. Lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn bao gồm khai thác và tẩy rửa than, công nghiệp hóa chất than, chế biến sâu và sử dụng toàn diện than, phát điện, bất động sản, chế tạo và bảo trì máy móc, v.v … Lĩnh vực kinh doanh chính là khai thác và rửa than và công nghiệp hóa chất than.

URL nội dung khác: www.ecocps.com Tel: +86-13813931455(Wechat/WhatsApp)

www.ecocps.cn